Τα απομνημονεύματα του Γ. Ψύλλα

Τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια της Χαλκίδας, μέσα από τα απομνημονεύματα του πρώτου Διοικητή της Εύβοιας Γεώργιου Ψύλλα, για πρώτη φορά σε απόδοση στη δημοτική.
04.04.15