Ένας τάφος μέσα στο ιερό

Στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής υπάρχει θαμμένο ένα μυστικό αιώνων. Ο τάφος στο ιερό της εκκλησίας και τι ήρθε στο φως σε αρχαιολογική ανασκαφή στις αρχές του 2014. 

15.04.14