Η πτώση μιας αυτοκρατορίας

Τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου και τα αίτια που οδήγησαν το 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, όπως περιγράφονται στα χρονικά της εποχής.
27.06.20