Το Ριζόκαστρο του Αλιβερίου

Στα πλαίσια της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα.

28.08.17