Το Ριζόκαστρο του Αλιβερίου

Στα πλαίσια της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα.
28.08.17